Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

Gumax BV

Ticaret Odası numarası 55691382

bundan sonra kullanıcı olarak anılacaktır

Madde 1 Tanımlar

1. Mevcut genel şartlar ve koşullarda, aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıdaki terimler aşağıda verilen anlamda kullanılmaktadır.

Kullanıcı: Genel hüküm ve koşulların kullanıcısı.

Alıcı: Kullanıcının bir işin gidişatında veya bir meslekte hareket eden karşı tarafı.

Sözleşme: Kullanıcı ve alıcı arasındaki anlaşma.

Madde 2 Şartlar ve Koşullar

1. ait hükümleri mevcut şartlar ve koşullar her uygulanacaktır ve kullanıcı mevcut şartlar ve koşullar uygulanabilir ilan ettiği kullanıcı ve alıcı arasında her teklif ve anlaşma, sürece taraf olarak açıkça mevcut Şartlar ve Koşullar sapmış değil yazılı açıklamalar.

2. Mevcut şartlar ve koşullar, üçüncü şahısların hizmetlerini icra etmek için kullanıcı ile yapılan tüm anlaşmalar için de geçerli olacaktır.

3. Alıcının alnızca tarafların, söz konusu genel hüküm ve koşulların mevcut genel hüküm ve koşullar hariç olmak üzere mevcut anlaşmaya uygulanacağını yazılı olarak açıkça kabul etmesi durumunda geçerli olacaktır. Bu durumda, kullanıcının ve alıcının genel şartlarında ve koşullarında muhtemelen hala çelişkili olan hükümler, kullanıcının genel hüküm ve koşullarının bir parçası olmaları halinde, yalnızca taraflar arasında geçerli olacaktır.

4. Mevcut Şartlar ve Koşullar bir veya daha fazla şartın hükümsüz olması veya hükümsüz ve hükümsüz ilan edilmesi durumunda, mevcut genel hüküm ve koşulların diğer hükümleri tamamen uygulanabilir kalacaktır. Takip eden dava, kullanıcı ve alıcı, hükümsüz ve hükümsüz koşulları veya duruma göre, hükümsüz ilan edilen koşulların yerine geçen yeni hükümler üzerinde anlaşmak için müzakerelere başlayacak ve böylece orijinal koşulların amacı ve anlamı mümkün olduğunca dikkate alın.

Madde 3 Teklifler ve İhaleler

1. Teklif bir kabul süresi içermedikçe tüm teklifler yükümlülükten muaf olacaktır.

2. Kullanıcı tarafından yapılan teklifler yükümlülükten muaf olacaktır; aksi belirtilmedikçe otuz günlük bir süre için geçerli olacaktır. Kullanıcı, tekliflere ancak alıcı tarafından otuz gün içinde kabulünün yazılı olarak teyit edilmesi halinde bağlanacaktır.

3. Kullanıcının tekliflerinde verilen teslimat şartları yalnızca geçici olacaktır ve bu teslimat şartlarının aşılması, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça alıcıya fesih veya zarar verme hakkı vermez.

4. Yukarıda belirtilen tekliflerde ve tekliflerde verilen fiyatlara , aksi açıkça belirtilmedikçe, KDV ve diğer devlet vergileri ile sevkiyat masrafları ve olası paketleme ve yönetim masrafları dahil değildir.

5. Kabul, verilen tekliften saparsa (ikincil maddelerde), kullanıcı buna bağlı olmayacaktır. Kullanıcı aksini göstermedikçe anlaşma konusu durumda, söz konusu sapan kabul göre sonuçlandırılır edilmeyecektir.

6. Bileşik bir teklif, kullanıcıyı atamanın bir bölümünü verilen teklifin karşılık gelen bir kısmına karşı yürütmeye zorlamayacaktır.

7. Teklifler ve teklifler, siparişlerin tekrarlanması için otomatik olarak uygulanmayacaktır.

Madde 4 Anlaşmanın Yürütülmesi

1. Kullanıcı, sözleşmeyi bilgisi ve becerisi dahilinde en iyi şekilde yürütecektir.

2. Anlaşmanın düzgün bir şekilde yürütülmesi için gerekli olduğu kadarıyla, r kullanımı üçüncü şahıslar tarafından belirli işleri yaptırma hakkına sahip olacaktır.

3. Alıcı, kullanıcının gerekli olduğunu söylediği veya alıcının her türlü makul durumda anlaşmanın yürütülmesi için gerekli olduğunu anlaması gereken tüm verilerin kullanıcıya zamanında sağlanacağını görecektir. Kullanıcıya sözleşmenin ifası için gerekli olan veriler zamanında verilmemişse , kullanıcı sözleşmenin yürütülmesini askıya alma ve / veya genel olarak gecikmeden kaynaklanan ek masrafları alıcıdan ücretlendirme hakkına sahip olacaktır. kabul edilen oranlar.

4. Kullanıcının söz konusu yanlışlık veya eksiklikten haberdar olması gerekmedikçe, kullanıcının alıcı tarafından sağlanan yanlış ve / veya eksik verilere dayanarak çalışmasından kaynaklanan herhangi bir nitelikteki zarardan kullanıcının salonu sorumlu tutulamaz.

5. Taraflar sözleşmenin aşamalı olarak yürütüleceğini kabul etmişlerse, kullanıcı önceki aşamanın sonuçlarını yazılı olarak onaylayana kadar bir sonraki aşamaya ait parçaların yürütülmesini askıya alabilir.

6. Devir kapsamında kullanıcı veya kullanıcı tarafından görevlendirilen üçüncü şahıslar , alıcının sitesinde veya alıcının belirlediği bir sitede çalışıyorlarsa, alıcı, burada çalışmak zorunda olan çalışanlara her türlü makullükte istenen tüm kolaylıkları ücretsiz olarak sağlayacaktır. çalışanlar.

7. Alıcı, sözleşmenin ifası ile bağlantılı olarak alıcıya atfedilebilecek zarara uğrayabilecek üçüncü şahıslar tarafından yapılan olası taleplere karşı kullanıcıyı koruyacaktır .

Madde 5 Teslimat

1. Teslimat, kullanıcının fabrika / depo / deposunda yapılacaktır.

2. Teslimat ” Incoterms” esas alınarak yapılırsa , anlaşmanın yapıldığı anda geçerli olan “Incoterms” geçerli olacaktır.

3. Alıcı, malları kullanıcının kendisine teslim ettiği veya teslim aldığı anda veya malların sözleşme uyarınca alıcının hizmetine girdiği anda teslim almakla yükümlü tutulacaktır .

4. Alıcının teslimatı almayı reddetmesi veya teslimat için gerekli bilgi veya talimatları vermemesi durumunda, kullanıcı, riski ve masrafı alıcıya ait olmak üzere malları saklama hakkına sahip olacaktır.

5. Mallara servis yapılırsa, kullanıcı olası servis ücretlerini talep etme hakkına sahip olacaktır . Söz konusu hizmet bedelleri daha sonra ayrıca faturalandırılacaktır.

6. Sözleşmenin uygulanması çerçevesinde, kullanıcının alıcı tarafından verinin verilmesini talep etmesi halinde, teslimat süresi, alıcı söz konusu verileri kullanıcıya verdikten sonra başlayacaktır.

7. Kullanıcı bir teslimat süresi verdiyse, bu sadece gösterge niteliğinde olacaktır. Bu nedenle, belirli bir teslimat süresi hiçbir zaman hakların elden çıkarılması cezasında uyulması gereken bir süre oluşturmayacaktır. Bir süre aşılırsa, alıcı kullanıcıya yazılı olarak temerrüt bildirimi vermelidir.

8. Kullanıcı, sözleşmede yazılı olarak farklı olmadıkça veya kısmi teslimat bağımsız bir değeri temsil etmiyorsa, malları parça parça teslim etme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı, bu şekilde teslim edilen malları ayrı ayrı fatura etme hakkına sahip olacaktır .

9. Sözleşmenin aşamalı olarak yürütülmesi kararlaştırılmışsa, kullanıcı, kendisinden önceki aşamanın sonuçlarını yazılı olarak onaylayana kadar bir sonraki aşamaya ait parçaların yürütülmesini askıya alabilir.

Art icle 6 Örnekleri ve Modelleri

1. Alıcıya bir numune veya model verilmişse, taraflar açıkça teslim edilecek ürünün buna karşılık geleceğini kabul etmedikçe, bunun sadece gösterge yoluyla verildiği varsayılır.

2. Taşınmaz mal satın alınması durumunda , yüzey alanı veya verilen diğer ölçü ve göstergelerin de teslim edilecek ürünün buna uygun olması zorunluluğu olmaksızın sadece gösterge niteliğinde olduğu varsayılacaktır.

Madde 7 İnceleme ve Şikayetler

1. B uyer, teslim edilen malları (teslim edilen malları muayene ettirmek) teslimat anında (teslim etme), ancak her durumda mümkün olan en kısa sürede incelemek için tutulacaktır. Bu bağlamda, alıcı , teslim edilen malların kalitesinin ve miktarının üzerinde anlaşılana uygun olup olmadığını veya en azından söz konusu mallara normal (ticari) işlemlerde uygulanan şartları karşılayıp karşılamadığını incelemelidir.

2. Olası görünür eksiklikler, teslimattan sonra üç gün içinde yazılı olarak kullanıcıya bildirilmelidir . Görünmeyen eksiklikler tespit edildikten sonra üç gün içinde, ancak teslimattan sonra en geç üç ay içinde bildirilmelidir.

3. Alıcı, önceki paragraf uyarınca şikayetini süresi içinde sunarsa, yine de teslim almak ve satın alınan malların ödemesini yapmak için tutulacaktır. Alıcı kusurlu malları iade etmek isterse, bunu kullanıcının önceden yazılı onayını takiben yapacaktır .

Madde 8 Ücret, Fiyat ve Maliyetler

1. Kullanıcı ve alıcı yönetilen bir fiyat üzerinde anlaşmışsa, kullanıcı asla söz konusu fiyatı artırma hakkına sahip olmayacaktır.

2. Kullanıcıya, teklifin yapıldığı an ile sözleşmenin yürürlüğe girdiği an arasında, örneğin döviz kurları, maaşlar ve ücretler ile ilgili olarak fiyat artışlarında değişiklik olması durumunda, fiyat artışları için ücret alma izni verilecektir. malzeme, yarı mamul ürünler veya ambalaj malzemesi.

3. Kullanıcı tarafından verilen fiyatlara KDV ve diğer devlet vergileri ile aksi belirtilmedikçe nakliye ve idare masrafları dahil olmak üzere sözleşme kapsamında yapılması muhtemel diğer masraflar dahil değildir.

Madde 9 Değişiklikleri anlaşmaya

1. Anlaşmanın imzalanması sırasında, yapılacak işin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak için değiştirilmesi ve / veya tamamlanması gerektiği gösterilirse, taraflar anlaşmayı uygun şekilde zamanında ve karşılıklı görüşerek uyarlayacaklardır.

2. Taraflar anlaşmanın değiştirilmesi ve / veya tamamlanması gerektiği konusunda anlaşırsa, bu karar yürütmenin tamamlanma zamanını etkileyebilir. Kullanıcı, alıcıyı mümkün olan en kısa sürede bilgilendirecektir.

3. Sözleşmedeki değişiklik ve / veya ekin herhangi bir mali ve / veya niteliksel sonucu olması durumunda, kullanıcı alıcıyı önceden bilgilendirecektir.

4. Sabit bir oran üzerinde mutabık kalınmışsa, kullanıcı, anlaşmadaki değişikliğin veya ilavenin söz konusu sabit oranda n artışla sonuçlanacağı dereceyi belirtecektir .

5. Bu konuyla ilgili koşulların aksine, değişiklik veya ek, kullanıcıya atfedilebilen koşulların bir sonucuysa, kullanıcı ek masraf talep edemez.

Madde 10 Ödeme

1. Ödeme , fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde, kullanıcı tarafından belirtilecek şekilde ve malların faturalandığı para biriminde yapılmalıdır. Fatura tutarına itiraz edilmesi, ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini askıya almaz.

2. Alıcının ödeme yükümlülüğünü 14 günlük süre içinde yerine getirmemesi durumunda, alıcı kanuna göre temerrüde düşecektir. Bu durumda, yasal faiz oranı daha yüksek olmadıkça, alıcı aylık% 1 faiz borçlu olacaktır ve bu durumda yasal faiz oranı uygulanacaktır. Vadesi gelen ve ödenecek tutarın faizi, alıcının temerrüde düştüğü günden tutarı tam olarak ödediği ana kadar hesaplanacaktır.

3. Alıcı, ancak alıcı, satıcı için gerekli tüm ödemeleri % 100 olarak tamamladığında sahip olacaktır . O zamana kadar satıcı, ödemelerin% 100’ü alınana kadar sahibi olarak kalacaktır.

4. Kullanıcının alıcıya karşı talepleri, alıcının sarılması, bağlanması, iflas ilan etmesi veya ödemenin askıya alınması durumunda talep üzerine muaccel hale gelecektir.

5. Kullanıcı, öncelikle maliyetleri düşürmek, ardından vadesi gelen faizi düşürmek ve son olarak anapara tutarını ve cari faizi düşürmek için alıcı tarafından yapılan ödemeleri alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı, bu önder kullanıcının temerrüde düşmesine neden olmadan , alıcı farklı bir atıf dizisi atarsa, bir ödeme teklifini reddetme hakkına sahip olacaktır . Kullanıcı, söz konusu ödeme hala vadesi gelen faizi, cari faizi ve maliyetleri içermiyorsa, anapara tutarının tamamını ödemeyi reddetme hakkına sahip olacaktır .

6. Kullanıcı,% 2 kredi sınırlama ek ücreti alma olanağına sahiptir. Fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde ödeme yapılırsa bu ek ücret alınmayacaktır.

Madde 11 Mülkiyetin Korunması

1. Kullanıcı tarafından teslim edilen tüm mallar, muhtemelen tasarımlar, eskizler, çizimler, filmler, yazılımlar, (elektronik) dosyalar, vb. Dahil olmak üzere, alıcı kullanıcı ile yapılan tüm sözleşmeler kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirene kadar kullanıcının mülkiyetinde kalacaktır.

2. Alıcı, mülkiyetine giren malları hiçbir şekilde rehin veya rehin almaya yetkili değildir .

3. Üçüncü şahıslar, mülkiyetini korumaya tabi olarak teslim edilen mallara el koyarlarsa veya bunlara bir hak tesis etmek veya ileri sürmek isterlerse, alıcı, makul olarak beklendiği en kısa sürede kullanıcıyı bilgilendirmekle yükümlü tutulacaktır .

4. Alıcı, teslim edilen malları mülkiyetine bağlı olarak sigortalamayı, yangın, patlama ve sudan kaynaklanan hasarlara ve hırsızlığa karşı sigortalı tutmayı ve bu sigorta poliçesini ilk talepte incelemeye hazır hale getirmeyi taahhüt eder .

5. Kullanıcı tarafından bu maddenin 1. maddesinde belirtilen hükümler uyarınca mülkiyetin muhafazası altına giren mallar, yalnızca normal iş faaliyetleri çerçevesinde satılabilir ve asla ödeme aracı olarak kullanılmamalıdır .

6. Kullanıcının işbu maddede belirtilen mülkiyet haklarını kullanmak istemesi durumunda, alıcı, kullanıcıya veya kullanıcının atayacağı üçüncü kişilere, kullanıcı mülkiyeti dahil tüm sitelere ve konumlara erişim için şimdilik koşulsuz ve geri alınamaz izin verecektir. bulunabilir ve bu malları geri alabilir.

Madde 12 Garanti

Hizmeti ve Materyalleri kullanımınızın riskinin tamamen size ait olduğunu anlar ve kabul edersiniz. HİZMET VE MATERYALLER VE MÜŞTERİ (“ÜRÜNLER”) GUMAX VEYA TEMSİLCİLERİ, ÇALIŞANLARI, EBEVEYNLERİ, İŞTİRAKLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, LİSANS VERENLERİ, İŞLETMELER TARAFINDAN “OLDUĞU GİBİ” VE GARANTİSİ OLMAKSIZIN SAĞLANIR.

ORTAKLAR VE / VEYA TEDARİKÇİLER (“GUMAX KURULUŞLARI”), UYGUN OLDUĞU ŞEKİLDE,

VE UYGULANABİLİR YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE,

GUMAX ŞİRKETLERİ AÇIK VEYA AÇIK VEYA TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER.

ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE

BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK

İHLAL GARANTİSİ. GUMAX KURULUŞLARI YAPMAZ

GARANTİ, GARANTİ NTE VEYA İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAKTADIR.

ÜRÜNLERİN KULLANIMI VEYA KULLANIMININ SONUÇLARI

PERFORMANS, DOĞRULUK, GÜVENİLİRLİK, GÜVENLİK KABİLİYETİ VEYA

AKSİ TAKDİRDE. SORUMLU HİÇBİR GUMAX KURULUŞUNU TUTMAYACAKSINIZ

ÜRÜNLERİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HASARLAR DAHİL,

ANCAK SINIRLI DEĞİL, İŞİNİZİN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNE HASAR VERMEK. SÖZLÜ VEYA

HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN VERİLEN YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYELER A OLUŞTURACAKTIR

GUMAX KURULUŞLARININ HERHANGİ BİRİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GARANTİ.

Madde 13 Tahsilat Ücretleri

1. Alıcının yükümlülüklerini (zamanında) yerine getirmemesi veya temerrüde düşmesi durumunda, tüm yargısız masrafların ve borçların ödenmesi için yapılan tüm makul masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı , belirlenen süre içinde ödemede temerrüde düşmeye devam ederse , o anda ödenmesi gereken tutar üzerinden derhal ödenmesi gereken% 15’lik bir cezayı kaybeder . Bu, minimum 50 € ile.

2. Kullanıcı, gerekçeli olarak gerekli olan daha yüksek masraflar yaptığını gösterirse, söz konusu masraflar da geri ödeme için uygun olacaktır .

3. Muhtemelen maruz kalınan makul adli ve icra masrafları eşit olarak alıcı tarafından karşılanacaktır.

4. Alıcı, yapılan tahsilat masrafları için faiz borçlu olacaktır.

Madde 14 Askıya Alma ve Fesih

1.  Kullanıcı, aşağıdaki durumlarda sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini askıya almaya veya sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir:

– Alıcı, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmez veya tam olarak yerine getirmez

– anlaşma imzalandıktan sonra , kullanıcı, alıcının yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğinden korkmak için geçerli bir zemin oluşturan koşulları öğrenir. Alıcının yükümlülüklerini yalnızca kısmen veya uygunsuz bir şekilde yerine getireceğinden korkmak için iyi bir neden varsa , askıya alma, ancak eksiklik bu tür bir eylemi haklı kıldığı sürece izin verilir .

– Alıcıdan, sözleşme yapıldığında sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bu teminatın sağlanmadığını veya yetersiz olduğunu garanti etmek için teminat vermesi istenmiştir. Böylece söz konusu yerine getirilmesi makul olmayan yüzünden geciktiğini sürece güvenlik döşenmiştir olarak, askıya alma yetki, düşer.

2. Kullanıcı ayrıca , yükümlülüklerin yerine getirilmesinin imkansız hale geldiği veya makul ve adalet gereklerine göre artık talep edilemeyecek nitelikte koşullar ortaya çıkarsa, sözleşmeyi feshetme (sözleşmeyi feshetme) yetkisine sahip olacaktır. Anlaşmanın değiştirilmeden sürdürülmesinin artık makul bir şekilde talep edilemeyeceği nitelikte koşullar ortaya çıkmaktadır .

3. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kullanıcının alıcıya karşı talepleri derhal muaccel olacaktır. Kullanıcı yükümlülüklerini yerine getirmeyi askıya alırsa, yasa ve sözleşme kapsamındaki haklarını koruyacaktır.

4. Kullanıcı her zaman tazminat talep etme hakkını saklı tutar .

Madde 15 Alıcının Kullanımına Sunulan Malların İadesi

1. Kullanıcı, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ve bununla bağlantılı olarak malları alıcının emrine verdiyse, alıcı teslim edilen malları 14 gün içinde orijinal hallerinde, eksiksiz ve eksiksiz olarak iade etmekle yükümlü tutulacaktır . Alıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkan tüm masraflar alıcıya ait olacaktır.

2. Herhangi bir nedenle, alıcı 1. maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek için hala temerrüde düşerse, bunu yapması için uyarıldıktan sonra , kullanıcı, ortaya çıkan hasar ve masrafları, değiştirme maliyetleri dahil olmak üzere alıcıdan geri alma hakkına sahip olacaktır.

Madde 16 Sorumluluk

1. Gumax veya Gumax’ın yaratılması, üretilmesi veya dağıtılmasına dahil olan herhangi bir diğer taraf, Gumax’ın kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Bir Kullanıcının Gumax’tan elde ettiği veya hatalardan, ihmallerden , kesintilerden, dosya veya e-postaların silinmesinden, hatalardan, kusurlardan, virüslerden, işlem veya iletimdeki gecikmelerden veya herhangi bir performans arızasından kaynaklanan herhangi bir bilgiye güvenmesi ile sınırlı değildir. doğal afetler, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya Guma x kayıtlarına, programlarına veya hizmetlerine yetkisiz erişimden kaynaklanan . Kullanıcı, bu paragrafın Gumax aracılığıyla sunulan tüm içerik, mal ve hizmetler için geçerli olacağını kabul eder.

2. HİÇBİR KOŞUL ALTINDA HİÇBİR GUMAX KURULUŞU ŞUNLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

DOLAYLI, ARIZİ VEYA ÖZEL HASARLAR İÇİN SİZ

(İŞLETME KAR KAYBI ZARARLARI DAHİL, İŞLETME

KESİNTİ, İŞLETME BİLGİLERİNİN KAYBI VE GİBİ) ORTAYA ÇIKANLAR

GUMAX OLSA BİLE ÜRÜNLERİ KULLANMADAN VEYA KULLANAMAMADIĞINDAN

BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA KURULUŞA TAVSİYE EDİLMİŞTİR . İÇİN

BELİRLİ BİR DURUMDA HERHANGİ BİR SORUMLULUK REDDİ VEYA

BURADA BELİRTİLEN ZARARLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN SINIRLAMALAR YASAKTIR

UYGULANACAK KANUNLARA GÖRE, BU ŞEKİLDE BURADAKİ HÜKÜMLER YERİNE

ÖZEL DURUM, GUMAX KURULUŞLARINA AİT OLACAKTIR:

MAKSİMUM SORUMLULUK REDDİ VE / VEYA ZARARLARLA İLGİLİ SINIRLAMALAR VE

BÖYLE BELİRLİ DURUMLARDA BÖYLE UYGULANABİLİR KANUNLAR TARAFINDAN MEVCUT YÜKÜMLÜLÜK VE HİÇBİR DURUMDA BU ZARARLAR VEYA SORUMLULUK 10 ABD DOLARINI AŞMAYACAKTIR.

Madde 17 Risk Devri

1. Sözleşme konusu ürünlerin kaybolması veya hasar görmesi riski, söz konusu ürünlerin yasal olarak ve / veya alıcıya fiilen teslim edildiği andan itibaren alıcıya geçecek ve bu nedenle alıcının veya üçüncü şahısların yetkisine girecektir. alıcı tarafından atanacak.

Madde 18 Mücbir Sebep

1. Taraflar, kendi kusurları olmayan ve kendilerine hukuk, yasal işlem veya genel kabul görmüş uygulama nedeniyle atfedilemeyecek bir durum nedeniyle bunu yapmakta engellendikleri takdirde, yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekle yükümlü tutulmayacaktır.

2. addit de bu açıdan yasa hükümlerine ve hakim -yapılan yasasına iyon, kuvvet sebep mevcut genel şartlar ve koşullarda, ayrıca, herhangi bir harici koşul olarak bu öngörülen ya da olmamak anlaşılmalıdır ki kullanıcı olamaz herhangi bir etkiye sahip olan ancak kullanıcının yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen. Kullanıcının şirketindeki endüstriyel eylem de bir mücbir sebep durumu olarak anlaşılacaktır.

3. Kullanıcı, yükümlülüğün (yükümlülüklerin) yerine getirilmesini (daha fazla ) imkansız kılan durum, kullanıcının yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken zamandan sonra başlarsa, mücbir sebep başvurusunda bulunma hakkına da sahip olacaktır.

4. Mücbir sebep hallerinin süresi boyunca taraflar, yükümlülüklerinin yerine getirilmesini askıya alma hakkına sahip olacaklardır . Bu sürenin iki aydan fazla sürmesi halinde taraflardan herhangi biri, karşı tarafa herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

5. Kullanıcı, mücbir sebep durumunun başladığı veya bunları yerine getirebildiği anda sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen yerine getirmişse ve halihazırda yerine getirilmiş veya halen yerine getirilecek kısma ayrı bir değer atfedilebilir. Kullanıcı, halihazırda yerine getirilmiş veya yerine getirilmesi gereken kısmı sırasıyla fatura etme hakkına sahip olacaktır. Alıcı, bu faturayı ayrı bir anlaşma gibi ödemekle yükümlü tutulacaktır.

Madde 19 Koruma

1. Alıcı, üçüncü şahıslar tarafından, alıcı tarafından sağlanan ve anlaşmanın ifası için ve sırasında kullanılacak olan materyal veya verilere ilişkin fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak yapılan taleplere karşı koruyacaktır .

2. Alıcı, kullanıcıya bilgi taşıyıcıları, elektronik dosyalar veya yazılımlar vb. Sağlarsa, alıcı söz konusu bilgi taşıyıcılarının, elektronik dosyaların veya yazılımların virüs ve kusur içermediğini garanti edecektir .

Madde 20 Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları

1. İşbu genel hüküm ve koşulların diğer hükümlerine halel getirmeksizin, kullanıcı, Telif Hakkı Yasası kapsamında kullanıcının hakkı olan hak ve yetkileri saklı tutacaktır.

2. Teslim edilen malların ve malzemenin niteliği aksini belirtmedikçe veya başka bir şekilde yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, alıcının sağlanan mallarda ve malzemede değişiklik yapmasına izin verilmeyecektir .

3. Muhtemelen sözleşme çerçevesinde kullanıcı tarafından üretilen tasarımlar, eskizler, çizimler, filmler, yazılımlar ve diğer malzeme veya (elektronik) dosyalar, teslim edilip edilmediğine bakılmaksızın kullanıcının mülkiyetinde kalacaktır . yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça alıcıya veya üçüncü şahıslara.

4. Kullanıcı tarafından sağlanan tasarımlar, eskizler, çizimler, filmler, yazılımlar, (elektronik) dosyalar vb. Gibi tüm belgeler, yalnızca alıcı tarafından kullanılmak üzere tasarlanacak ve çoğaltılmamalı, halka açıklanmamalı veya Sağlanan belgelerin niteliği aksini gerektirmedikçe, kullanıcının önceden izni olmaksızın alıcı tarafından üçüncü şahısların bildirimi.

5. Kullanıcı, işin yürütülmesi nedeniyle edindiği bilgileri başka amaçlarla kullanma hakkını saklı tutacaktır, şimdiye kadar, bunu yaparken üçüncü şahısların bildirimine hiçbir gizli bilgi getirilmeyecektir.

Madde 21 Şartlar ve Koşullar

1. Her iki taraf, anlaşmaları kapsamında birbirlerinden veya başka bir kaynaktan aldıkları tüm gizli bilgilerin gizliliğine tabi olacaktır. Diğer taraf belirtmişse veya gizli karakter bilginin doğasından kaynaklanıyorsa, bilgi gizli olarak kabul edilecektir .

2. Bir yasal hüküm veya yargı kararı, kullanıcıyı, yasayla veya mahkeme tarafından belirlenen üçüncü şahıslara gizli bilgileri iletmeye zorlarsa ve kullanıcı bu amaçla kanıt vermeyi reddetmek için yasal bir hak talep edemez veya bu tür bir hakkı kabul veya izin vermez. yetkili mahkeme, kullanıcı tazminat veya tazminat ödemekle yükümlü tutulamaz ve karşı taraf bu durumdan kaynaklanan herhangi bir zarar nedeniyle sözleşmenin feshini talep edemez.

Madde 22 Karşı taraf personelinin istihdam edilmemesi

1. Sözleşmenin süresi boyunca ve sözleşmenin feshini takip eden iki yıl boyunca alıcı, kullanıcının veya kullanıcının yürütmek üzere görevlendirdiği işletmelerin personelini doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde işe alamaz veya çalıştırmayacaktır. işbu anlaşma ve bu konuda önceden uygun bir iş benzeri istişare olmaksızın, anlaşmanın yürütülmesine dahil olanlar, bunların tümü makul ve adaletli olma gerekliliklerine uygun olarak.

Madde 23 Anlaşmazlıklar

1. Bölge Mahkemesi yetkili Mahkeme olmadığı sürece, kullanıcının işyerindeki Mahkeme davaları dinlemek için münhasır yargı yetkisine sahiptir. Kullanıcı yine de uyuşmazlığı kanunen yetkili sayılan Mahkemeye sunma hakkına sahip olacaktır .

2. Taraflar, meseleyi ancak anlaşmazlığı karşılıklı istişarelerde çözmek için ellerinden geleni yapmaları halinde mahkemeye götüreceklerdir.

Madde 24 Uygulanacak Hukuk

1. Kullanıcı ve alıcı arasındaki her bir sözleşmeye Hollandaca yasası uygulanacaktır. Viyana Satış Sözleşmesi açıkça hariç tutulacaktır.

Madde 25 Hüküm ve Koşullardaki değişiklikler, yorumlama ve bunların yeri

1. Mevcut şartlar ve koşullar, Eindhoven, Hollanda’daki Ticaret Odası ofisinde dosyalanmıştır.

2. Bu hüküm ve koşulların yorumlanması ve amacına ilişkin anlaşmazlıklar olması halinde, bu genel hüküm ve koşulların İngilizce versiyonu her zaman geçerlidir .

3. En son dosyalanan sürüm her zaman geçerli olacaktır veya duruma göre, anlaşmanın yapıldığı tarihte geçerli olan sürüm.